FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória kritická

teória kritická nem. die kritische Theorie

- označenie hlavnej náplne činnosti predstaviteľov frankfurtskej školy, pričom sa má na mysli predovšetkým súbor ich sociálnofilozofických náhľadov.