FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória hudobná

teória hudobná

- časť muzikológie zahrnujúca hudobnoteoretické disciplíny, ktoré sa zameriavajú na výskum synchronických aspektov hudby alebo hudobnej kultúry.