FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teoréma

teoréma

- ľubovoľná veta nejakej striktne vybudovanej deduktivnej (napríklad axiomatickej) teórie, ktorá je dokázaná (vyvodená) na základe východiskových postulátov tejto teórie ( axióm) a/alebo na základe už dokázaných viet pomocou vyvodzovacích pravidiel prípustných v tejto teórii ( L53;503).