FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia zjavenia

teológia zjavenia = nadprirodzená teológia

nem. Offenbarungs-Theologie = bernatrliche Theologie

- teológia, ktorá čerpá z prameňov zjavenia.