FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia rímskokatolicka - zoznam literatúry

teológia rímskokatolícka - zoznam literatúry

Beinert, W.: Slovník katolické dogmatiky, 1994
L1369

Fiorenza, F. S. - Galvin, J. P. (uspor.): Systematická teologie I - ŕímskokatolická perspektiva, 1996
L1368