FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia prirodzená

teológia prirodzená

nem. natrliche Theologie

- súčasť metafyziky, ktorá pojednáva o bohu potiaľ, pokiaľ je filozoficky poznateľný. Osobitne tu ide o dôkazy božej existencie a o problém teodícey.