FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia kresťanská - zoznam literatúry

teológia kresťanská - zoznam literatúry

Kišiday, F. A.: Kresťanstvo. Poslanie Ježiša Krista, 1984
L933
Kišiday, F. A.: Základná bohoveda I.-II., 1980
L655
K"nig, F. - Waldenfels, H.: Lexikon náboženství, 1994
L727

Ondrejovič, D.: Teologická encyklopédia, 1992
L411

Rahner, K.: Geist in Welt, 1964
L657