FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Telo (fenomenológia)

telo ( fenomenológia)

- vystupuje jednak ako telo-objekt (skúmaný biológiou, medicínou atď.), ktorý podlieha vonkajškovosti a vecnému mechanizmu, jednak ako vlastné telo, ktoré je konštitutivnou súčasťou mojej osobnosti, v ktorej tvorí stred vzťahovania (referencie) ( L719;299).