FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Telefón (mcluhan, m.)

telefón ( McLuhan, M.)

- chladné médium, nízkodefiničné, pretože ucho dostáva len skromné množstvo informácií ( L1191;33).