FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teilhard de chardin, p.

Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) Kód: 413

- francúzsky filozof, paleontológ, geológ, antropológ, jezuita. Vo svojej filozofickej koncepcii sa na základe zákonov biologického vývoja človeka snaží ukázať proces hominizácie (zľudštenia) sveta, ktorý považuje za ústredný pozemský jav, ako proces zahrnujúci zároveň zduchovnenie sveta a tým aj jeho divinizáciu (zbožšťovanie) ako vývoj, ktorý smeruje "vpred" a "hore" k "bodu Omega", k duchovnému centru, k bohu; jednorazový akt stvorenia nahradzuje vývinovým procesom ( L48).

--------------------------
Teilhard de Chardin, P.>