FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tchan s'-tchung

Tchan S'-tchung (1865 - 1898)

- čínsky filozof, ideológ hnutia reformátorov konca 19. stor. v Číne. Základný pojem jeho učenia je pojem žen - žen nie je len etická norma, ale aj metafyzický princíp; je zjednocujúci faktor vzájomného pôsobenia všetkych javov a vecí v éteri. Etika i morálka závisia od spoločenských ustanovení ( L53;518).