FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Ťažba

ťažba

- dobývanie nerastných surovín; množstvo vyťaženej nerastnej suroviny z hlbinnej bane, lomu, alebo inych pracovísk (v tonách za jednotku času) ( L715; 722).