FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tantrizmus budhistický

tantrizmus budhistický

- učenie o inherentnej existencii šunjatá; skúsenosť nekonečnosti je tu výrazom premeny psychokozmických síl preniknutím svetla transcendentálneho poznania ( pradžňá). Vonkajší svet a vnútroný svet sú dvoma stránkami tej istej látky, v ktorej sú nite všetkých síl a všetkých udalostí, všetkých podôb vedomia a ich objektov votkane dso nerozdeliteľnej siete nekonečných, vzájomne podmienených vzťahov.