FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tamas

tamas (sans.)

- jedna z troch gún, najnižšia z troch zložiek kozmickej energie alebo pralátky prakrti; prejavuje sa temnotou, tiažou, nevedomosťou prestúpenou pudmi; tamas je sila spontánneho uchopovania ( L396;412, 349).