FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Talent

talent

- súhrn schopností, umožňujúci vytvárať originálny, dokonalý a spoločensky významný produkt činnosti ( L53;443).