FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tajomstvo obchodné

tajomstvo obchodné

- všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom majúce skutočnú alebo potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje ( L715;500).