FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Šúr

Šúr

- štátna prírodná rezervácia na ploche 370 ha pri Svätom Jure. Územie s výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou je riedky dubovobrestový les nazývaný Panónsky háj.