FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©ulek, g.

©ulek, Gaąpar (1788 - 1827)

- slovenský filozof. evanjelický kňaz a teológ, člen Učenej spoločnosti malohontskej. Vychádza z Kanta. ©ulek podal apagogický dôkaz existencie Boha, podla ktorého Boh existuje preto, lebo nie je moľné dokáza» jeho neexistenciu.