FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štýl jazykový

štýl jazykový

- cieľavedomý výber, zákonité usporiadanie a využitie jazykových prostriedkov so zreteľom na situáciu, funkciu, zámer autora a na obsahové zložky ( L536;70-71).