FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štýl (frank, m.)

štýl ( Frank, M.)

"Slovo 'stil' znamenalo pôvodne griflík, ktorý Rimania použivali na písanie; potom sa stal metonýmiou každého osobite stvárneného spôsobu písania. Aj neliterárne prejavy majú štýl. Spočíva v individuálnom spôsobe rozprávačov (alebo pisateľov), akým si z internalizovaného slovníka vyberajú slová a svojrázne ich kombinujú. Pri tomto výbere a spájaní sa uplatňujú aj estetické normy. Tradične, najmä v rétorickej tradície od Quintiliana, sa štýl však definuje neutrálnejšie ako spôsob, akým spisovateľ alebo rečník sprostredkúva svoje predstavy.

Rozhodne vládne zhoda v tom, že štýl (v doslovnom zmysle tohto slova) je určitou črtou jazykového prejavu." ( L1174;10)