FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štúdiá všeobecnovzdelávacie

štúdiá všeobecnovzdelávacie štúdiá všeobecnovzdelávacie (FT)

- štúdiá, ktoré sa týkajú prípravy na vysokú školu alebo vysokoškolského štúdia tzv. slobodných umení a klasických náuk, resp. spoločného všeobecnovzdelávacieho základu tohto štúdia ( L1370;163).