FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štrukturalizmus lingvistický

štrukturalizmus lingvistický

- súhrn lingvistických teórií a výskumných metód prvej polovice 20. stor. v Európe a v USA, vychádzajúcich okrem iného z pozitivizmu, neopozitivizmu, ... Rozkvet lingvistického štrukturalizmu spadá do obdobia od konca 20. rokov do polovice 50. rokov 20. storočia.

Východiskom lingvistického štrukturalizmu je dielo F. de Saussura 'Cours de linguistique générale' pozri: L778).