FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štát policajný

štát policajný

- štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie, opak právneho štátu. Policajný štát sa opiera o políciu a i. represívne zložky, pomocou ktorých si udržiava moc.