FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Špaňár, j.

Špaňár, Július

- slovenský latinista, autor štúdií o antickej filozofii a prekladov z nej.