FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola v spádovej oblasti

škola v spádovej oblasti škola v spádovej oblasti (FT)

- škola, ktorá môže prijímať svojich žiakov zo zemepisne vymedzenej "spádovej" oblasti, alebo ktorú môžu žíaci legálne navštevovať ( L1370;245).