FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola medziľudských vzťahov

škola medziľudských vzťahov = human relations

- teória riadenia, ktorá sa zakladá na téze, že človek je spoločenský tvor, ktorého povaha je nezlučiteľná s nútenou reglementáciou jeho práce. Jednou z hlavných úloh riadenia je vytváranie zdravej sociálnej a psychologickej klímy na pracoviskách a vytváranie takých organizačných štruktúr riadenia, ktoré povedú k prekonávaniu divergencie cieľov medzi formálnou organizáciou a neformálnymi štrukturami vnútri organizácie ( L339;513).