FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Šebesta, j. - zoznam diel

Šebesta, J. - zoznam diel

(spolu s R. Zajacom) Historické pramene súčasnej fyziky. 1. Od Aristotela po Boltzmanna, 1990 / príspevok J. Šebestu tvoria články 3.2 až 3.8 a 4. kap. L1274