FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Szántó, l.

Szántó, Ladislav (1894 - 1974)

- slovenský filozof, akademik ČSAV a SAV, forsíroval dialektickomateria- listické a historickomaterialistické prístupy k aktuálnym otázkam.