FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém relačný

systém relačný

- usporiadaná (n+1)-tica, ktorej prvým členom je istá neprázdna množina A a ďalšími členmi sú relácie R , R , ..., R definované v množine A.
1 2 n

Relačný systém zapisujeme symbolom

<A; R , R , ..., R >
1 2 n

Dôležitým relačným systémom je matematická štruktúra.

Pri riešení každej úlohy a pri každej matematickej úvahe si môžeme urobiť zoznam všetkých množín, relácií, operácií a pod., s ktorými pracujeme. Zachytíme tak 'scénu', na ktorej prebieha matematická činnosť; napr. riešime nejakú úlohu v množine E všetkých reálnych čísel a používame reláciu x < y a operácie z = x + y, z = x . y. Stručným zápisom

<E; <, +, .>

jasne vyjadríme tak množinu objektov, s ktorými pracujeme, ako aj systém
relácií, ktoré používame ( L608;253 an.).