FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém formálny

systém formálny

- reprezentácia axiomatickej teórie v podobe kalkulu. V prípade, že rozvíjame deduktívnu teóriu bez toho, aby sme pripisovali určitý význam jej primitívnym termínom, s ktorými zaobchádzame ako s premennými, hovoríme, že pojednávame o teórii ako o formálnom systéme ( L75;610 L606;132).