FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém filozofický

systém filozofický

- sústava filozofických významových útvarov usporiadaná podľa istého princípu alebo princípov; filozoféma, ktorá sa dotvára v období helenistickej filozofie.