FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synkritizmus

synkritizmus

- Komenského metóda alebo nástroj hlbšieho poznávania štruktury sveta; systematické uplatňovanie synkritickej metódy ako metódy triád ( L346;100-101).