FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synkretizmus rímsky

synkretizmus rímsky

- etapa vo vývine alebo forma antického synkretizmu, ktorá spočívala v miešaní filozofických myšlienok a mimofilozofických významových útvarov v období rímskeho cisárstva.