FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svetová organizácia duševného vlastnictva

Svetová organizácia duševného vlastníctva

- WIPO, World Intellectual Property Organization - organizácia v sústav OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel.

WIPO bola založená 1967. Je sídlo je v Ženeve.