FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet životný (husserl, e.)

svet životný ( Husserl, E.)

- je svetová súvislosť, ktorá predchádza všetkej objektívne-logickej vede, intersubjektívne je zakúšaná v pôvodnej evidencii a overuje sa v praxi. Životný svet má prednosť pred vedami a ich pojmom sveta preto, lebo i keď je životnosvetská pravda voči objektívnej platnosti, ktorú si nárokujú pre svoju pravdivosť vedy, iba subjektívno-relativna a situačne viazaná, vedecké teórie koniec koncov stoja na priamom bezprostrednom pozorovaní. Ba veda neexistuje dokonca ani v každom životnom svete: veda ako špecifické konanie patrí k európskemu životnému svetu a ako "teoretická prax" je tam sama životnosvetským javom. Vzhľadom na subjektívno-relatívny charakter životného sveta exisyuje množstvo rozličných životných svetov, čo navodzuje úlohu (pred duchovnými vedami) odhalenia cudzích životných svetov. Filozofický problém životného sveta je univerzálny filozofický problém, pretože v životnom svete korenia všetky ostatné danosti. Domýšľanie filozofického problému životného sveta vedie napokon k transcendentálno-fenomenologickej redukcii ( L154;421).