FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (komenský, j. a.)

svet ( Komenský, J. A.)

- je panharmonický celok, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev, medzi ktorými sú vždy súvislosti; základné sú tri: svet prírody, svet človeka a svet Boha ( L135;15).