FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava vzťažná

sústava vzťažná

- sústava daná vzťažným telesom, na ktorom sa zvolí vzťažný bod ako počiatok sústavy súradníc pevne spojenej so vzťažným telesom pri dohodnutom spôsobe merania času ( L321;29).

------------------
sústava vzťažná>