FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava finančná

sústava finančná

- sústava finančných vzťahov vznikajúcich pri tvorbe a rozdeľovaní spoločenského produktu; pozostáva zo zdrojov na krytie štátnych finančných potrieb a zahrnuje príjmy, najmä daňové, ako aj prostriedky zo štátnych pôžičiek a inych zdrojov úveru a v niektorých prípadoch aj z inflačného výdaja obeživa ( L421;160).