FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava alpínska

sústava alpínska

- pásmové pohoria, ktoré sa utvorili počas alpínskeho vrásnenia.