FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Surdopédia

surdopédia

- odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá rozvojom, výchovou a vzdelávaním osôb sluchovo postihnutých ( L1039;220).