FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Suess, e.

Suess, Eduard (1831 - 1914)

- rakúsky geológ a paleontológ. Významne prispel k rozvoju tektonickej geológie, vyslovil nové názory na orogenézu, vrásové príkrovy a i. Študoval graptolity, ramenokožce, hlavonožce a neogénne cicacvce. Zaslúžil sa o poznanie spraše a zaoberal sa vznikom orografických celkov. Je autorom termínu ' biosféra' ( L206;598 L53;49).