FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súdnictvo

súdnictvo

- súdna sústava; sústava štátnych orgánov, ktorých úlohou je ochrana práva prostredníctvom vydávania súdnych rozhodnutí, napríklad o vine a treste, súdnom spore a pod. V Slovenskej republike je ochrana práva nezávislá, nestranná a spravodlivá.

------------
súdnictvo>