FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd najvyšší

súd najvyšší

- vrcholný orgán výkonu súdnictva, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných proti rozsudkom (prípadne iným rozhodnutiam) vydaným nižšími súdmi. V rozsahu svojej právomoci zabezpečuje jednotný výklad zákonov súdmi najmä výberom súdnych rozhodnutí a stanovísk, ktoré publikuje v príslušných úradných zbierkach.

Na Slovensku pôsobí od 1993 Najvyšší súd SR.

( L715;469)