FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Substancia (spinoza, b.)

substancia ( Spinoza, B.)

- príčina seba samej (causa sui); je večná, nekonečná, totožná s Bohom; má nekonečné množtsvo atribútov, ktoré majú svoje individuálne konečné prejavy - mody. Substancia je príroda tvoriaca (natura naturans) stvorenú prirodu (natura naturata).

Z atribútov substancie sú nám pristupné dva: rozpriestranenosť a myslenie a ich mody, napríklad telesá alebo idey. Všetko je tak prejavom tej istej substancie.