FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subjekt (wittgenstein, l. i)

subjekt ( Wittgenstein, L. I)

- nepatrí k svetu (46), ale je hranicou sveta. Kde na svete možno pozorovať metafyzický subjekt? Je to ako s okom a zorným poľom. Oko v skutočnosti nevidíš. A na zornom poli nič nevedie k záveru, že je videné okom ( L55;57).