FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subjekt filozofie

subjekt filozofie = nositeľ filozofie

- realizátor filozofovania, tvorca filozofických významových útvarov. Môže byť individuálny ( filozof) a skupinový ( filozofická škola, pracovisko a pod.)