FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stróžewski, w.

Stróžewski, Wladyslaw

- poľský filozof, profesor, člen Poľskej akadémie vied, predseda Poľskej filozofickej spoločnosti. Venuje sa problematike z oblasti dejín filozofie, ontológie, filozofie človeka, axiológie a estetiky.