FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stratégia vojenská

stratégia vojenská

- vrcholová zložka vojenského umenia zahrnujuca teoriu a prax prípravy a vedenia vojny vcelku alebo jednoltlivých ťažení či veľkých vojenskych operácií, ktoré napokon tvoria vojnu ako celok a zabezpečujú dosiahnutie cieľov vojny; stratégii je podriadené vojenské operačné umenie a vojenská taktika (cf. L42;1161).