FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Strach (scott peck, m.)

strach ( Scott Peck, M.)

- jedna z hlavných foriem lenivosti (160): bojíme sa, že by sme mohli stratiť to, čo máme, keby sme sa pohli z miesta. Podstatou strachu je lenivosť - je to strach z práce potrebnej k dosiahnutiu nového stavu. Ľudia prichádzajú s túžbou po tej či onej zmene, ale v skutočnosti sa zmeny desia - desia sa driny, ktorú predstavuje. Typicky k tomu dochádza vtedy, keď pacient zistí, že jeho manželstvo je v strašnom neporiadku a má naň deštruktívny vplyv, takže kvôli záchrane svojho duševného zdravia sa bude musieť buď rozviesť alebo vzťah od základu prebudovať, čo je zaiste proces veľmi obtažný a strastiplný. Premôže ich strach zo zdanlivo neprekonateľných tažkostí, ktoré by im priniesol osamotený život alebo naopak dlhé mesiace a roky snahy o spoločné vybudovanie radikálne zlepšeného vzťahu. Dávajú prednosť žalostnému statu quo pred obrovským úsilím, ktorého by bolo treba, aby každý z nich našiel cestu von zo svojej pasce ( L963;220-221).