FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stena

stena

- plocha múru ohraničujúca priestor nejakej miestnosti; plocha ohraničujúca akýkoµvek priestor ( L210;242).

--------
stena>